A continuació tens diferents rellotges.
Podries escriure en un paper les hores exactes que marquen les agulles?  I ara, suma 12 minuts a cada rellotge. Sabries col·locar les agulles dotze minuts més tard?