En el marc de la “Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol” (novembre) des del Grup de Reinserció es va fer un exercici a partir del qual es convidava a les persones del grup a realitzar una acció orientada a la prevenció del consum d’alcohol. L’objectiu era adreçar-se al col·lectiu de persones joves a partir d’una reflexió sobre el propi testimoni personal amb una imatge i un missatge.

Compartim les imatges i missatges elaborats per tres persones del grup:

Soraya:

Epi

Manel

“Pensar abans d’actuar”