Anualment, el 10 d’octubre, l’OMS celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, per donar visibilitat als trastorns mentals, els quals poden tenir una elevada prevalença però continuen provocant rebuig i discriminació a la societat.

L’objectiu de la celebració d’aquesta diada és sensibilitzar la societat sobre el prejudici afegit que suposa discriminar el trastorn mental, tant per les persones afectades com per les famílies que hi conviuen.

Amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania i lluitar contra l’estigma que aquests trastorns comporten, l’associació DARUMA de familiars per la salut mental del Vallès Oriental participa en l’organització de diferents activitats.

Una d’elles és la convocatòria del concurs per triar el cartell dels actes que la Taula de Salut Mental de Granollers organitza  per Dia Mundial de la Salut Mental 2021.

BASES

· És un concurs obert a tothom. S’hauran de presentar cartells inèdits, no premiats a cap altre concurs, en format DIN-A3. Juntament amb el cartell cal presentar un sobre tancat que porti escrit a l’exterior el pseudònim i el títol del cartell; A dins del sobre hi haurà d’anar un document amb les mateixes dades i el nom, cognoms, adreça completa i telèfon de l’autor/a.

· Al cartell hi ha d’aparèixer el lema” 1O d’octubre Dia Mundial de la Salut Mental’.

· La  data límit d’entrega és fins el dia 1O d’octubre. Els podeu fer arribar a Daruma, a l’Avinguda del Parc, 9, 3a planta – 08402 Granollers.

· Entre el 19 i 23 d’octubre els cartells estaran exposats a la Biblioteca Can Pedrals de Granollers, al Carrer Espí i Grau núm. 2.

· El veredicte es fara públic  el dia del tancament de l’exposició, el divendres 23 d’octubre.

· El premi del guanyador serà de 150 €

· El treball premiat quedarà en propietat de l’organització, que es reservara el dret de publicar-lo.

· El jurat seleccionarà el millar cartell. El jurat pot declarar el concurs desert en cas de que cap obra presenti la qualitat desitjada.

El jurat està format per: La Regidora de Salut i Benestar Social de I’Ajuntament de Granollers, un representant del CSM Adults de Granollers, un representant de l’Associació DARUMA i un tècnic de la Biblioteca Can Pedrals.

• Els altres participants podran recollir els seus treballs al local de l’associació en el termini d’un mes.

· La  participació al concurs pressuposa l’acceptació de les bases.

• Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta pel jurat i/o l’organització.

Per qualsevol dubte o aclariment:
Associació de familiars de malalts mentals del Vallès Oriental
Avinguda del Parc, 9, 3a planta
08402 Granollers

Telèfon 647 47 30 60
daruma@darumaassociacio.com
www.darumaassociacio.com