A continuació et proposem fer una mica de càlcul…

  • Si un iogurt val 0,30 euros, quin cost tindran 6 iogurts?
  • Una ampolla d’oli val 4 euros i una garrafa de 8 litres val 7,50 euros. Si volem comprar 16 litres d’oli…què ens surt més a compte? Garrafes o ampolles? I si volem comprar 10 litres d’oli i no ens agrada que en sobri?

Imagina que et trobes davant del supermercat on vas habitualment i vols aprofitar per comprar. Sabries dir (sense mirar neveres ni rebostos) quina és la llista que faries? 

Una vegada la tinguis, comprova si et fa falta alguna cosa més i li afegeixes. 

Què calcules que et costaria, aproximadament? 

Et passes de pressupost o ja és el que comptes? Doncs va….

Ja tens la llista a punt 😉