Prova de fer els següents càlculs de cap (si algú ho prefereix, ho pot fer amb llapis i paper, cap problema!!! 😉

12 + 13 + 15 =

24 + 21 + 50=

90 + 20+ 13=

12 + 67+ 10+ 2=

25 + 45+ 12+ 20=

32+ 65+ 80 + 3=

45 + 78 + 1 + 16=

28 + 60 + 32 + 70=

34 + 12 + 78 + 65=

43 + 89 + 65 + 10 =

19 + 76 + 23 + 10 =