BASES

1.- Participants
Poden participar-hi totes aquelles persones vinculades a Osonament

2.- Categories
Poesia, narrativa i dibuix

3.- Temàtica
Santa Jordina, una princesa diferent

4.- Característiques de les obres de poesia i narrativa presentades

– Les obres s’han de presentar en fulls DIN A-4 escrits per una sola cara. En cas que hi hagi més d’una pàgina, portar-les amb un clip (no grapades).

– Poden ser escrites a mà (amb bolígraf blau o negre), amb màquina d’escriure o amb ordinador. En cas que no s’entengui la lletra, l’obra pot ser desqualificada.

– Es demana tenir el màxim de cura amb l’ortografia.

– L’extensió per a les obres de prosa serà entre 300 i 1200 paraules (entre mitja pàgina i 2 pàgines).

– L’extensió per a les obres de poesia serà entre 8 i 20 versos.

– Les obres han d’estar titulades.

– Es podrà presentar una obra per autor i categoria.

– Les obres han de ser individuals i inèdites. Qualsevol plagi detectat serà motiu de desqualificació.

– Les obres han de ser escrites en català o castellà.

– Les obres s’entregaran a recepció Osonament.

MOLT IMPORTANT: no pot constar el nom ni pseudònim de l’autor/a a les obres; s’assignarà un número a cada una per tal de garantir l’anonimat de cara a les valoracions del jurat. Quan s’entreguin les obres es rebrà un resguard amb el número adjudicat a l’obra.

5.- Característiques de les obres de dibuix presentades

– Les obres han de ser de mida DIN A-3. El dibuix ha d’estar representat en vertical. En cas de no complir-se aquestes dues condicions, l’obra serà desqualificada.

– Poden realitzar-se sobre qualsevol suport (full, fusta, tela, etc.) i amb qualsevol estil (llapis, bolígraf, ceres, pintura, etc.).

– Les obres han d’estar titulades. Podeu escriure el títol al darrere de l’obra

– Les obres han de ser individuals i inèdites. Qualsevol plagi detectat serà motiu de desqualificació

– És podrà presentar una obra per autor i categoria

– Les obres s’entregaran a recepció d’Osonament

MOLT IMPORTANT: no pot constar el nom ni pseudònim de l’autor/a a l’obra; s’assignarà un número a cada una per tal de garantir l’anonimat de cares a les valoracions del jurat. Quan s’entreguin les obres es rebrà un resguard amb el número adjudicat a l’obra.

6.- La data límit per entregar les obres és el dimecres 14 d’abril de 2023 a les 14h a recepció d’Osonament. No s’acceptaran obres després d’aquesta data. Les obres s’han d’entregar personalment, mai a través d’una altra persona. 

7.- Premis: el veredicte i els premis seran lliurats el proper dijous 21 d’abril de 2023, vigília de Sant Jordi.

8.- Jurat: estarà format per professionals de l’entitat, així com persones vinculades a Osonament, que no participaran en el concurs en la disciplina en que formin part del jurat.

9.- Osonament es reserva el dret de guardar una còpia de les obres presentades al concurs, així com publicar-les sense ànim de lucre. Les obres podran ser recollides pels seus autors després de l’acte de lliurament de premis, entregant el resguard corresponent.

10.- El fet de participar en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.