Estàs  molt concentrat/da…?
Doncs fes unes quantes respiracions i  respon a les següents preguntes:

  • Quin nombre total de “4”  hi ha a la següent graella?
  • Quantes lletres vermelles hi ha?
  • Hi ha alguna lletra “Z”? En el cas que sí, quantes?