Busca les 7 diferències entre els dos dibuixos, aparentment iguals.

Busca les 7 diferències entre els dos dibuixos, aparentment iguals.

Busca a la següent imatge, els objectes que es troben dibuixats al costat. Aquests poden trobar-se en una altra postura (al revés, girats,…).