• Quantes rodones amb un dibuix d’una cara hi ha?
  • Quants triangles taronges hi ha?
  • Quants triangles hi ha en total?
  • Hi ha alguna figura intrusa que no és ni triangle ni rodona? Quina?