El bon tracte cap a alguna persona, la invalida a que sigui més autònoma?

No, hem arribat a la conclusió que són dos temes independents. Pots tractar bé i invalidar l’autonomia o pots tractar bé i promocionar l’autonomia.

El bon tracte implica: carinyo, respecte, bondat, comunicació, empatia, comprensió, paciència, amb actitud d’escolta, assertivitat.

Podem invalidar que una persona sigui més autònoma, aprengui, s’adapti, millori… si la sobreprotegim o si li demanem més del que pot.

Com fomentar l’autonomia/millora/recuperació, tan si som qui dona el suport com qui el rep:

  • Sent empàtic amb el que li passa a la persona
  • Escoltant què necessita l’altra
  • Reforçant i valorant el que fa
  • Motivant i animant per seguir endavant
  • Mesurant, amb la persona, i de manera objectiva quins suports necessitat en cada moment
  • Ser pacient
  • Acceptació de la situació, dels límits, dels temps, tan per part de la persona com per qui dona el suport
  • Acceptació del suport
  • Bona comunicació entre la persona i el suport