• L’estat d’ànim baix és temporal. 
  • És important posar límits. Respectar-nos. Poder-ne posar pot dependre de l’ànim.
  • No podem llegir el pensament dels altres, per tant no sabem què pensen.
  • L’estat d’ànim baix pot afectar a la sensibilitat davant de segons quins estímuls. 
  • Anar a comprar pot ser una tasca difícil quan l’ànim és baix. Necessitem utilitzar estratègies per fer-ho: planificar menús, llista de la compra, comprar amb suport, fer compres més petites més habituals,…