22 de gener de 2021

  • És important trobar elements que facilitin i/o reforcin el que fas o et plantegin reptes: un rellotge/mòbil que registri les passes, pesar-te per veure si has perdut pes, comprar pomes quan tens la necessitat de menjar entre hores, no comprar aliments que no són adequats,…
  • Objectius adaptats, assolibles i anar-los augmentant (en psicologia, concepte Zona de desenvolupament pròxim, on sóc i on puc arribar)
  • Els objectius que tenen a veure amb aspectes de la salut, no hem d’esperar que la pròpia acció ens provoqui satisfacció o motivació, sinó que normalment requereixen un esforç i la satisfacció ens la donen els beneficis d’aquests hàbits.
  • Sovint, un hàbit saludable et motiva a plantejar-te d’altres, i la suma de tots, és el que ajuda més respecte la cura de la salut.
  • Moltes persones els costa fer activitats a casa o sols, perquè la llibertat sense el compromís amb ningú, si no hi ha una bona motivació o no té l’hàbit, dificulta fer-ho. 
  • Facilitar un espai i planificar un horari, sense demanar-nos si volem fer-ho o no, facilita que comencem a adquirir l’hàbit. Fer-ho de manera continuada facilita aquesta adquisició.
  • Els facilitadors i les dificultats són molt individuals, pel que cadascú ha de conèixer quins són aquests elements en el seu cas i planificar de la manera que sigui més probable que ho pugui fer. 
  • Tenir reptes o objectius personals ens ajuda a mantenir la motivació, mantenir un bon estat anímic i tenir la sensació que evolucionem, que no vivim en una monotonia. Quan l’ànim no és l’adequat ens costa tenir algun objectiu personal, però és més necessari buscar alguna petita motivació i objectiu per recuperar l’ànim.