Ens interessa conèixer la teva opinió sobre els materials que us enviem a diari, i del blog on queden disponibles, per poder anar millorant. 

És un qüestionari anònim, i demanem la teva col·laboració contestant-lo, et caldrà molt poca estona.  Gràcies!!

  - En aquest darrera setmana, quantes vegades has entrat a les activitats que t’hem enviat?
  Almenys 1 vegada cada dia1 vegada Cada 2-3 dies1 vegada aquesta última setmanaCap vegada aquesta última setmanaNo ho he mirat mai

  - Quin tipus d’activitats són les que utilitzes? (es pot marcar més d’una opció)
  Activitats artístiques (pintura, manualitats, etc.)Activitat físicaRehabilitació cognitiva (exercicis de memòria, concentració, etc.)Cuina (menús, receptes)Activitats d’oci (visites virtuals museus, aplicacions jocs de taula)RelaxacióRecomanacions generalsAltres (especificar
  Altres activitats:

  - Quantes activitats creus que és adequat que passem cada dia?
  Cap activitat1 activitat diària2 activitats diàries3 activitats diàriesNomés passar-ne algun dia a la setmana

  Puntua entre 1 i 10 (essent 1 molt poca satisfacció i 10 satisfacció màxima) els següents apartats sobre el contingut i materials enviats.

  - Les activitats proposades motiven
  12345678910
  - Les activitats proposades s’ajusten a les meves necessitats
  12345678910
  - M’han ajudat a estar més actiu/va
  12345678910
  - Han aconseguit que funcioni més bé en el dia a dia
  12345678910
  - Valora el teu grau de satisfacció general amb les activitats
  12345678910

  En quina mesura estaries d’acord ( 1 gens d’acord, 10 totalment d’acord)
  - Continuar utilitzant aquesta via un cop represa l’activitat a Osonament
  12345678910

  Trobes a faltar alguna activitat?
  SINO
  Quina

  Eliminaries alguna activitat?
  SINO
  Quina

  Si vols, pots fer un comentari, observacions o una proposta de millora:


  Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.