1. Sessió 17.09.2020 .pdf
2. Sessió 24.09.2020 .pdf
3. Sessió 1, 8 i 29.10.2020 Salut-Malaltia mental .pdf
4. Sessió 15.10.2020 Dinàmica de la Salut Mental .pdf
5. Sessió 12.11.2020 Mites i realitats .pdf
7. Estructures cerebrals implicades en la salut mental i addiccions .pdf
8. Manejo del Craving i los impulsos irrefrenables de consumir .pdf
10. Classes de tòxics i la seva relació amb SM .pdf
10.1. Fitxa toxics i la seva relació amb el problemes de salut mental .pdf
11. Fitxa diagnòstic i cinema .pdf
12. Diagnòstics .pdf
15. Reestructuració cognitiva .pdf