(16, 23 i 30 d’Octubre 2020)
No perdre el temps està relacionat amb viure l’aquí i l’ara, no pensar en passat o futur. Facilita aprofitar el temps, posar-se petits objectius i ser capaços de donar el valor al que fem.

Aprofitar el temps depèn de la percepció/valoració que fa cadascú de com s’ho ha passat, de com ha anat, …

Si una cosa perjudica, la nostra salut, la percepció de perdre el temps és més alta. Quan estem convalescents, perquè ens estem recuperant d’un problema de salut, no és just que considerem que és una pèrdua de temps ni ens sentim culpables. El sentiment de culpabilitat és més alt si el motiu de recuperació és un problema de salut mental i no de salut física, influenciat per l’autoestigma.

Ens pot ajudar:

  • El tenir un bon coneixement del/s nostre/s problema de salut.
  • Intentar ser objectius, posant certa distància entre nosaltres i el nostre problema de salut.
  • Reconèixer que a vegades totes les persones necessiten ajuda professional.
  • Quan un problema de salut pot ser crònic, podem aprendre a manejar-lo bé i estar estables.
  • Identificar les creences negatives i estigmatitzants, i substituir-les per altres més objectives, menys estigmatitzants i menys limitants, evitant els judicis i autoavaluacions negatives.
  • L’acceptació

La sensació de perdre el temps és subjectiu, i per tant l’estat emocional influeix la nostra percepció.

El fet de sentir-se útil, reconegut a la societat, dona la sensació d’aprofitar el temps. La valoració del que fem està influït per la societat i els valors d’aquesta. Moltes persones si estan treballant, no tenen la sensació de perdre el temps, encara que la feina no els encanti o que estiguin passius fora de la feina.

És interessant prioritzar la realització personal que sent cada persona, tant si és a nivell laboral remunerat, o altres tipus d’ocupacions.

És necessari fer una revisió de les creences i els objectius que teníem o tenim, poder refer els pensaments per no tenir la sensació de perdre el temps.