Per ajudar-nos a millorar la Servei d’Atenció a la Llar et volem demanar la teva col·laboració responent a les següents preguntes.
És un qüestionari confidencial. Si us plau, contesta’l amb la màxima sinceritat.

Puntua de 0 (gens satisfactori) a 10 (molt satisfactori)

  1. ACCÉS AL CENTRE I ALS PROFESSIONALS

  1.1 Com valores l’accés telefònic al servei quan ho necessites?
  012345678910

  1.2 Com valores l’horari d’atenció a la llar?
  012345678910

  1.3 Com valores la puntualitat en l’horari d’atenció directa del Servei d’atenció a la Llar?
  012345678910

  1.4 En quin grau creus que els professionals son accessibles?
  012345678910
  --

  2. INTIMITAT I CONFIDENCIALITAT

  2.1 Creus que es respecta el teu dret a la intimitat ?
  012345678910

  2.2 Creus que es vigila prou per què les teves dades siguin confidencials?
  012345678910
  --

  3. TRACTE, ATENCIÓ I DRETS

  3.1 Com valores el tracte rebut per part dels diferents professionals?
  012345678910
  En el cas que hagis marcat menys de 5 o 5, especifica el nom o noms dels membres de l’equip i el motiu:

  3.2 Consideres que la teva família o tutors legals estan ben atesos al Servei quan ho necessiten?
  012345678910

  3.3 Com valores la consideració que tenen els professionals amb les teves opinions i els teus drets i voluntats?
  012345678910
  --

  4. COMPETÈNCIA DELS PROFESSIONALS

  4.1 Com valores la professionalitat dels membres de l’equip?
  012345678910
  --

  5. INFORMACIÓ

  5.1 Com valores la informació que et faciliten els professionals sobre el teu seguiment i la teva evolució?
  012345678910

  5.2 Tens coneixement de les normes de règim intern (normes del servei, horaris, drets i deures de les persones ateses, etc.)

  SINO

  5.3 Coneixes el professional referent a qui adreçar-se en cas de no estar satisfet amb el Servei d’Atenció a la Llar?

  SINO

  5.4 Saps que l’entitat te establert un circuit perquè puguis realitzar reclamacions o queixes, agraïments i suggeriments?
  SINO
  --

  6. BENEFICIS DE LA VINCULACIÓ AL SERVEI

  6.1 En quina mesura vincular-te al Servei d’Atenció a la Llar t’ha permès millorar?
  012345678910
  En què t’ha ajudat a millora

  --

  7. ALTRES

  7.1 Estàs d’acord en que vinguin estudiants en pràctiques al Servei ?
  SINO

  7.2 Quin és el teu grau de satisfacció general en relació al Servei?
  012345678910

  7.3 Quines propostes de millora planteges pel SERVEI D’ATENCIÓ A LA LLAR?

  Aquest formulari ´és anònim. No es recullen cap tipus de dades de caràcter personal.