Per ajudar-nos a millorar el centre et volem demanar la teva col·laboració responent a les següents preguntes.
És un qüestionari anònim. Si us plau, contesta’l amb la màxima sinceritat.

Puntua de 0 (gens satisfactori) a 10 (molt satisfactori)

  1. COMODITAT I INSTAL·LACIONS

  1.1 Com valores l’adequació i comoditat de les instal·lacions del centre?
  012345678910

  1.2 Com valores la neteja del centre?
  012345678910
  --

  2. ACCÉS AL CENTRE I ALS PROFESSIONALS

  2.1 Com valores el lloc on es troba el centre?
  012345678910

  2.2 Com valores l’atenció telefònica al centre?
  012345678910

  2.3 Com valores l’horari d’atenció?
  012345678910

  2.4 En quin grau creus que els professionals són accessibles?
  012345678910
  --

  3. INTIMITAT I CONFIDENCIALITAT

  3.1 Creus que els professionals del servei respecten el teu dret a la intimitat?
  012345678910

  3.2 Creus que els professionals del servei vetllen per que les teves dades siguin confidencials?
  012345678910
  --

  4. TRACTE, ATENCIÓ I DRETS

  4.1 Com valores el tracte rebut per part dels professionals del servei?
  012345678910

  En el cas que hagis marcat menys de 5 o 5, especifica el nom o noms dels membres de l’equip i el motiu:

  4.2 Consideres que la teva família està ben atesa al servei quan ho necessita?
  012345678910

  4.3 Consideres que els professionals del servei tenen en compte les teves opinions, els teus drets, la teva voluntat?
  012345678910

  4.4 Com valores l’atenció individual que has rebut?
  012345678910

  4.5 En el cas que t’hagi atès més d’un professional, com ho valores?
  012345678910
  --

  5. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI I COMPETÈNCIA DELS PROFESSIONALS

  5.1 Com valores l’organització general del servei?
  012345678910

  5.2 Com valores la professionalitat dels membres de l’equip?
  012345678910
  --

  6. INFORMACIÓ

  6.1 Com valores la informació que et faciliten els professionals sobre el teu seguiment i la teva evolució?
  012345678910

  6.2 Tens coneixement de la normativa del centre (normes de convivència, horaris, drets i deures de les persones ateses, etc.)
  SiNo

  6.3 Saps que l’entitat té establert un circuit perquè puguis realitzar reclamacions o queixes, agraïments i suggeriments?
  SiNo
  --

  7. BENEFICIS DE LA VINCULACIÓ AL SERVEI

  7.1 Valora en quina mesura el fet d'acudir al centre t’ha ajudat a estar millor:
  012345678910

  En què t’ha ajudat a millorar?

  --

  8. CONVIVÈNCIA

  8.1 Com valores la convivència amb els teus companys?
  012345678910
  --

  9. ALTRES

  9.1 Estàs d’acord en que vinguin estudiants en pràctiques al Servei?
  SiNo

  9.2 Quin és el teu grau de satisfacció general en relació al servei?
  012345678910

  9.3 En quina mesura recomanaries el centre?
  012345678910

  Perquè?

  En què creus que podria millorar el servei?

  --