Per ajudar-nos a millorar la Llar amb suport et volem demanar la teva col·laboració responent a les següents preguntes.
És un qüestionari confidencial. Si us plau, contesta’l amb la màxima sinceritat.

Puntua de 0 (gens satisfactori) a 10 (molt satisfactori)

  1. COMODITAT I INSTAL·LACIONS

  1.1 Com valores l’adequació i comoditat de les instal·lacions de la Llar amb suport?
  012345678910
  --

  2. ACCÉS AL CENTRE I ALS PROFESSIONALS

  2.1 Com valores el lloc on està situat la Llar amb suport?
  012345678910

  Què valores positiva i negativament de la ubicació de la llar?

  2.2 Com valores l’horari d’atenció a la llar?
  012345678910

  2.3 En quin grau creus que els professionals t'atenem quan ho necessites?
  012345678910
  --

  3. ORGANITZACIÓ, TRACTE I COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

  3.1 Com valores l’organització general del servei?
  012345678910

  3.2 Com valores la professionalitat dels membres de l’equip?
  012345678910

  3.3 Com valores el tracte rebut per part dels membres de l’equip?
  012345678910
  Especifica el nom o noms dels membres de l’equip i el motiu pel qual has puntuat baix

  3.4 Consideres que la teva família està ben atesa quan ho necessita?

  3.5 Consideres que els professionals de la llar amb suport tenen en compte les teves opinions, els teus drets , la teva voluntat?
  012345678910

  3.6 Consideres que se t’atén correctament amb el servei de guàrdies?
  012345678910
  --

  4. INTIMITAT I CONFIDENCIALITAT

  4.1 Creus que a la Llar amb suport es respecta el teu dret a la intimitat i la confidencialitat ?
  012345678910
  --

  5. ACTIVITATS
  De les activitats/tasques que realitzes a la Llar amb Suport digues el grau de satisfacció de cadascuna d’elles (valora només les activitats que has realitzat)

  ACTIVITATS GRUPALS
  Assemblea
  012345678910
  Gestió econòmica/recompte mensual
  012345678910
  Organització domèstica (repartiment de tasques, cuinar, compres, neteja dels espais comuns, tasca extra, etc..)
  012345678910
  Organització dels àpats (dieta equilibrada)
  012345678910

  ACTIVITATS INDIVIDUALS
  Atenció directa individualitzada
  012345678910

  Suggereix alguna activitat/tasca que t’agradaria participar que no està inclosa en el servei de la Llar amb Suport:

  --

  6. INFORMACIÓ

  6.1 Com valores la informació que et faciliten els professionals sobre el teu seguiment i la teva evolució?
  012345678910

  6.2 Tens coneixement de les normes de règim intern (normes de convivència, horaris, drets i deures de les persones ateses, faltes greus i lleus d’expulsió, etc.)
  012345678910

  6.3 Saps que l’entitat te establert un circuit perquè puguis realitzar reclamacions o queixes, agraïments i suggeriments,?
  012345678910
  --

  7. CONVIVÈNCIA

  7.1 Com valores la convivència amb els teus companys?
  012345678910

  7.2 Com valores els horaris dels àpats?
  012345678910

  7.3 Com valores els horaris d’anar a dormir?
  012345678910
  Si tens alguna dificultat o conflicte que no es resol, pots explicar-ho.

  --

  8. BENEFICIS DE LA VINCULACIÓ AL SERVEI

  8.1 Valora en quina mesura el fet d’estar a la llar amb suport t’ha ajudat a estar millor :
  012345678910
  En què t’ha ajudat a millora

  --

  9. SITUACIÓ RELACIONADA AMB LA PANDÈMIA DE CÒVID-19

  9.1 En quin grau consideres que el funcionament de la Llar amb suport en situació de Covid és adequada?
  012345678910

  9.2 Consideres que aquesta situació ha perjudicat el teu dia a dia?
  012345678910
  En què?

  9.3 Consideres que aquesta situació ha millorat algun aspecte del teu dia a dia?
  012345678910
  En què?

  9.4 Sents seguretat dins la Llar amb suport?
  012345678910

  9.5 Acceptes la normativa que s’aplica a la Llar amb suport respecte la pandèmia Covid ?
  012345678910

  9.6 Consideres que pots tenir el contacte que vols amb la teva família (visites presencials, telefòniques..)?
  012345678910

  9.7 Consideres que has anat rebent la informació dels canvis en els protocols de forma adequada i en el moment que la necessitaves?
  012345678910
  --

  10. ALTRES

  8.1 Com valores el grau satisfacció general en relació al Servei?
  012345678910
  En què creus que hauria de millorar la Llar amb Suport?

  Aquest formulari ´és anònim. No es recullen cap tipus de dades de caràcter personal.