Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:
--------------------------------------------
Adequació del funcionament i objectius de l’activitat a les teves necessitats
12345678910
--------------------------------------------
La planificació/organització de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
L’assistència en aquesta activitat t’ha ajudat a millorar en:

- Relacionar-te més amb els altres
12345678910

- Trobar un espai de confiança amb gent que es pot trobar amb una situació similar a la teva
12345678910

- Ser més conscient de la importància de tenir cura de la teva salut i mantenir uns hàbits saludables
12345678910

- Estar més motivat/da per fer coses
12345678910

- Plantejar-te objectius personals
12345678910

- Ser més conscient de la necessitat d’estar ocupat
12345678910

- Ser conscient del que jo puc fer per sentir-me millor
12345678910

- Estar més motivat per relacionar-me amb altres
12345678910

- Fer més activitats amb altres persones
12345678910

- Conèixer recursos comunitaris d’oci, formatius, culturals, voluntariat,...
12345678910

--------------------------------------------
Manteniment de la confidencialitat del què explico en el grup
12345678910
--------------------------------------------
Relació amb l’equip terapèutic
12345678910
--------------------------------------------
Puntualitat i assistència regular del professional al grup
12345678910
--------------------------------------------
L’horari i durada de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
La varietat dins de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
12345678910
--------------------------------------------
Suggeriments i propostes per a millorar l’activitat

[/acceptance]
Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.