Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:
--------------------------------------------
Adequació del funcionament i objectius de l’activitat a les teves necessitats
12345678910
--------------------------------------------
La planificació/organització de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
L’assistència en aquesta activitat t’ha ajudat a millorar en:

- Millorar l’atenció i concentració en algunes activitats que realitzo en el dia
12345678910

- Millorar la memòria en algunes activitats que realitzo en el dia a dia
12345678910

- Millorar la planificació d'algunes de les activitats que realitzo en el dia a dia
12345678910

- Augmentar la facilitat per fer nous aprenentatges
12345678910

- Conèixer i entrenar estratègies per a millorar funcionament cognitiu
12345678910

- Prendre consciència de les meves habilitats i dificultats cognitives per utilitzar les estratègies compensatòries que em van més bé
12345678910

- Millorar la flexibilitat mental i la velocitat de processament
12345678910

- Treballar tècniques d'aprenentatge i retenció
12345678910

- Potenciar el raonament lògic i el pensament abstracte
12345678910

- Estar més actiu mentalment
12345678910

- Ser conscient d’aquelles funcions cognitives que haig de potenciar i les que haig de millorar
12345678910

--------------------------------------------
Manteniment de la confidencialitat del què explico en el grup
12345678910
--------------------------------------------
Relació amb l’equip terapèutic
12345678910
--------------------------------------------
Puntualitat i assistència regular del professional al grup
12345678910
--------------------------------------------
L’horari i durada de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
La varietat dins de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
12345678910
--------------------------------------------
Suggeriments i propostes per a millorar l’activitat

--------------------------------------------
[/acceptance]
Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.