Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:
  --------------------------------------------
  Adequació del funcionament i objectius de l’activitat a les teves necessitats
  12345678910
  --------------------------------------------
  La planificació/organització de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  L’assistència en aquesta activitat t’ha ajudat a millorar en:

  - Millorar l’atenció i concentració en algunes activitats que realitzo en el dia
  12345678910

  - Millorar la memòria en algunes activitats que realitzo en el dia a dia
  12345678910

  - Millorar la planificació d'algunes de les activitats que realitzo en el dia a dia
  12345678910

  - Augmentar la facilitat per fer nous aprenentatges
  12345678910

  - Conèixer i entrenar estratègies per a millorar funcionament cognitiu
  12345678910

  - Prendre consciència de les meves habilitats i dificultats cognitives per utilitzar les estratègies compensatòries que em van més bé
  12345678910

  - Millorar la flexibilitat mental i la velocitat de processament
  12345678910

  - Treballar tècniques d'aprenentatge i retenció
  12345678910

  - Potenciar el raonament lògic i el pensament abstracte
  12345678910

  - Estar més actiu mentalment
  12345678910

  - Ser conscient d’aquelles funcions cognitives que haig de potenciar i les que haig de millorar
  12345678910

  --------------------------------------------
  Manteniment de la confidencialitat del què explico en el grup
  12345678910
  --------------------------------------------
  Relació amb l’equip terapèutic
  12345678910
  --------------------------------------------
  Puntualitat i assistència regular del professional al grup
  12345678910
  --------------------------------------------
  L’horari i durada de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  La varietat dins de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
  12345678910
  --------------------------------------------
  Suggeriments i propostes per a millorar l’activitat

  --------------------------------------------
  [/acceptance]
  Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.