Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:
  --------------------------------------------
  Adequació del funcionament i objectius de l’activitat a les teves necessitats
  12345678910
  --------------------------------------------
  La planificació/organització de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  L’assistència en aquesta activitat t’ha ajudat a millorar en:

  - Conèixer recursos i entitats de la comunitat
  12345678910

  - Explorar el rol de voluntari/col·laborador
  12345678910

  - Explorar interessos sobre formes de participació comunitària
  12345678910

  - Reconèixer competències personals que facilitin la participació comunitària
  12345678910

  - Entrenar competències personals que facilitin la participació comunitària
  12345678910

  - Potenciar l’afrontament a situacions socials, la resolució de problemes i el treball en equip
  12345678910

  - Augmentar la confiança en un mateix, respecte a la participació comunitària
  12345678910

  - Aplicar les competències o millores en altres àmbits de la teva vida
  12345678910

  --------------------------------------------
  Manteniment de la confidencialitat del què explico en el grup
  12345678910
  --------------------------------------------
  Relació amb l’equip terapèutic
  12345678910
  --------------------------------------------
  Puntualitat i assistència regular del professional al grup
  12345678910
  --------------------------------------------
  L’horari i durada de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  La varietat dins de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
  12345678910
  --------------------------------------------
  Suggeriments i propostes per a millorar l’activitat

  --------------------------------------------
  [/acceptance]
  Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.