Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:
  --------------------------------------------
  Adequació del funcionament i objectius de l’activitat a les teves necessitats
  12345678910
  --------------------------------------------
  La planificació/organització de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  L’assistència en aquesta activitat t’ha ajudat a millorar en:

  - Estar més actiu uns dies a la setmana
  12345678910

  - A funcionar millor en el teu dia a dia (tasques, autocura, etc)
  12345678910

  - A creure que pots millorar el teu funcionament
  12345678910

  - Estar més motivat/da per fer coses
  12345678910

  - A sentir-te comprès, recolzat (no sentir-te tan sol)
  12345678910

  - Estar més motivat a tenir cura de la teva salut
  12345678910

  - Ser conscient del que jo puc fer per sentir-me millor
  12345678910

  - Ser més conscient de la importància de cuidar la teva salut
  12345678910

  - A manejar millor la malaltia (urgències, signes avís recaiguda, efectes secundaris del medicament, demanar informació als professional. )
  12345678910

  - Fer més coses a la comunitat (voluntariat, visites culturals, coneixement de l’entorn, ...)
  12345678910

  - A entendre més bé la malaltia
  12345678910

  - A estar més bé amb els de casa
  12345678910

  - Relacionar-te més amb els altres
  12345678910

  - Sentir-me més còmode amb les altres persones
  12345678910

  - A trobar-me millor físicament
  12345678910

  - Expressar millor les teves emocions i sentiments
  12345678910

  - A no deixar-te portar tant per les emocions negatives
  12345678910

  - A tenir més iniciativa per fer activitats
  12345678910

  - Tenir més il·lusió i motivació general
  12345678910

  - A moure’m amb més comoditat o facilitat pel poble o la comunitat en general
  12345678910

  - Comunicar-te millor
  12345678910

  - M’ha permès aprendre noves habilitats o competències
  12345678910

  - Ser més capaç de fer activitats sense ajuda d’algú altre
  12345678910

  - A no sentir-me malament pel fet de tenir un problema de salut mental
  12345678910

  - Sentir-me millor amb tu mateix
  12345678910

  - Tenir més consciència de les meves habilitats i limitacions
  12345678910

  - Ser capaç de quedar amb companys fora d’hora d’activitat grups
  12345678910

  --------------------------------------------
  Manteniment de la confidencialitat del què explico en el grup
  12345678910
  --------------------------------------------
  Relació amb l’equip terapèutic
  12345678910
  --------------------------------------------
  Puntualitat i assistència regular del professional al grup
  12345678910
  --------------------------------------------
  L’horari i durada de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  La varietat dins de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
  12345678910
  --------------------------------------------
  Suggeriments i propostes per a millorar l’activitat

  [/acceptance]
  Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.