Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:
--------------------------------------------
Adequació del funcionament i objectius de l’activitat a les teves necessitats
12345678910
--------------------------------------------
La planificació/organització de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
L’assistència en aquesta activitat t’ha ajudat a millorar en:

- Estar més actiu uns dies a la setmana
12345678910

- A funcionar millor en el teu dia a dia (tasques, autocura, etc)
12345678910

- A creure que pots millorar el teu funcionament
12345678910

- A sentir-te comprès, recolzat (no sentir-te tan sol)
12345678910

- Estar més motivat a tenir cura de la teva salut
12345678910

- Ser més conscient de la importància de cuidar la teva salut
12345678910

- A manejar millor la malaltia (urgències, signes avís recaiguda, efectes secundaris del medicament, demanar informació als professional. )
12345678910

- Fer més coses a la comunitat (voluntariat, visites culturals, coneixement de l’entorn, ...)
12345678910

- A entendre més bé la malaltia
12345678910

- A estar més bé amb els de casa
12345678910

- Relacionar-te més amb els altres
12345678910

- Sentir-me més còmode amb les altres persones
12345678910

- A trobar-me millor físicament
12345678910

- Expressar millor les teves emocions i sentiments
12345678910

- A no deixar-te portar tant per les emocions negatives
12345678910

- A tenir més iniciativa per fer activitats
12345678910

- Tenir més il·lusió i motivació general
12345678910

- A moure’m amb més comoditat o facilitat pel poble o la comunitat en general
12345678910

- Comunicar-te millor
12345678910

- M’ha permès aprendre noves habilitats o competències
12345678910

- Ser més capaç de fer activitats sense ajuda d’algú altre
12345678910

- A no sentir-me malament pel fet de tenir un problema de salut mental
12345678910

- Sentir-me millor amb tu mateix
12345678910

- Tenir més consciència de les meves habilitats i limitacions
12345678910

- Ser capaç de quedar amb companys fora d’hora d’activitat grups
12345678910

--------------------------------------------
Manteniment de la confidencialitat del què explico en el grup
12345678910
--------------------------------------------
Relació amb l’equip terapèutic
12345678910
--------------------------------------------
Puntualitat i assistència regular del professional al grup
12345678910
--------------------------------------------
L’horari i durada de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
La varietat dins de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
12345678910
--------------------------------------------
Suggeriments i propostes per a millorar l’activitat

--------------------------------------------
[/acceptance]
Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.