Nom de l'activitat:

  Nom del tallerista:

  Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:

  Grau de funcionament de l’activitat:
  12345678910

  L'horari i durada de l'activitat:
  12345678910

  Quins serien els punts forts de l’activitat?

  Quins serien els punts febles de l’activitat?

  Et sembla un inconvenient estar sol/a als tallers sense cap professional del club social?
  SiNo

  Quines propostes de millora proposes per l’activitat en cas que tingués continuïtat de cara a la propera programació?

  Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
  12345678910

  Accepto la Política de Privacitat
  Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.