Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:
--------------------------------------------
Adequació del funcionament i objectius de l’activitat a les teves necessitats
12345678910
--------------------------------------------
La planificació/organització de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
L’assistència en aquesta activitat t’ha ajudat a millorar en:

- Millorar la consciència i coneixement de la malaltia mental i el trastorn addictiu
12345678910

- Donar eines per poder autogestionar els símptomes de la malaltia i el trastorn addictiu
12345678910

- Reduir els danys associats al consum
12345678910

- Resoldre ambivalència i potenciar la motivació al canvi en relació a l’estat de consum
12345678910

- Afavorir la implicació i/o adherència al tractament
12345678910

- Garantir l’estabilització perllongada
12345678910

--------------------------------------------
Manteniment de la confidencialitat del què explico en el grup
12345678910
--------------------------------------------
Relació amb l’equip terapèutic
12345678910
--------------------------------------------
Puntualitat i assistència regular del professional al grup
12345678910
--------------------------------------------
L’horari i durada de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
La varietat dins de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
12345678910
--------------------------------------------
Suggeriments i propostes per a millorar l’activitat

--------------------------------------------
[/acceptance]
Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.