Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:
  --------------------------------------------
  Adequació del funcionament i objectius de l’activitat a les teves necessitats
  12345678910
  --------------------------------------------
  La planificació/organització de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  L’assistència en aquesta activitat t’ha ajudat a millorar en:

  - Millorar la consciència i coneixement de la malaltia mental i el trastorn addictiu
  12345678910

  - Donar eines per poder autogestionar els símptomes de la malaltia i el trastorn addictiu
  12345678910

  - Reduir els danys associats al consum
  12345678910

  - Resoldre ambivalència i potenciar la motivació al canvi en relació a l’estat de consum
  12345678910

  - Afavorir la implicació i/o adherència al tractament
  12345678910

  - Garantir l’estabilització perllongada
  12345678910

  --------------------------------------------
  Manteniment de la confidencialitat del què explico en el grup
  12345678910
  --------------------------------------------
  Relació amb l’equip terapèutic
  12345678910
  --------------------------------------------
  Puntualitat i assistència regular del professional al grup
  12345678910
  --------------------------------------------
  L’horari i durada de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  La varietat dins de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
  12345678910
  --------------------------------------------
  Suggeriments i propostes per a millorar l’activitat

  --------------------------------------------
  [/acceptance]
  Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.