Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:
  --------------------------------------------
  Adequació del funcionament i objectius de l’activitat a les teves necessitats
  12345678910
  --------------------------------------------
  La planificació/organització de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  L’assistència en aquesta activitat t’ha ajudat a millorar en:

  - Recuperar aquells moviments en potència que s'han oblidat o estan reprimits.
  12345678910

  - Aconseguir el benestar corporal i emocional de la persona
  12345678910

  - Potenciar la creativitat
  12345678910

  - Expressió de sensacions i emocions a través del moviment
  12345678910

  - Afavorir que la persona pugui aconseguir el moviment més beneficiós per ella mateixa i el seu desenvolupament a la vida diària
  12345678910

  - Descobrir noves possibilitats de moviment amb un mateix , amb l'altre i amb els altres
  12345678910

  - Conectar amb un mateix, amb l'altre i amb els altres
  12345678910

  - Augmentar l'autoestima i seguretat en un mateix
  12345678910

  - Potenciar les fortalesses de la persona
  12345678910

  --------------------------------------------
  Manteniment de la confidencialitat del què explico en el grup
  12345678910
  --------------------------------------------
  Relació amb l’equip terapèutic
  12345678910
  --------------------------------------------
  Puntualitat i assistència regular del professional al grup
  12345678910
  --------------------------------------------
  L’horari i durada de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  La varietat dins de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
  12345678910
  --------------------------------------------
  Suggeriments i propostes per a millorar l’activitat

  [/acceptance]
  Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.