Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:
--------------------------------------------
Adequació del funcionament i objectius de l’activitat a les teves necessitats
12345678910
--------------------------------------------
La planificació/organització de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
L’assistència en aquesta activitat t’ha ajudat a millorar en:

- Recuperar aquells moviments en potència que s'han oblidat o estan reprimits.
12345678910

- Aconseguir el benestar corporal i emocional de la persona
12345678910

- Potenciar la creativitat
12345678910

- Expressió de sensacions i emocions a través del moviment
12345678910

- Afavorir que la persona pugui aconseguir el moviment més beneficiós per ella mateixa i el seu desenvolupament a la vida diària
12345678910

- Descobrir noves possibilitats de moviment amb un mateix , amb l'altre i amb els altres
12345678910

- Conectar amb un mateix, amb l'altre i amb els altres
12345678910

- Augmentar l'autoestima i seguretat en un mateix
12345678910

- Potenciar les fortalesses de la persona
12345678910

--------------------------------------------
Manteniment de la confidencialitat del què explico en el grup
12345678910
--------------------------------------------
Relació amb l’equip terapèutic
12345678910
--------------------------------------------
Puntualitat i assistència regular del professional al grup
12345678910
--------------------------------------------
L’horari i durada de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
La varietat dins de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
12345678910
--------------------------------------------
Suggeriments i propostes per a millorar l’activitat

[/acceptance]
Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.