Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:
  --------------------------------------------
  Adequació del funcionament i objectius de l’activitat a les teves necessitats
  12345678910
  --------------------------------------------
  La planificació/organització de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  L’assistència en aquesta activitat t’ha ajudat a millorar en:

  - Poder expressar i transformar les emocions, sentiments i pensaments
  12345678910

  - Potenciar la creativitat i les competències personals
  12345678910

  - Afavorir la desinhibició (deixar-me anar, perdre la vergonya..)
  12345678910

  - Comunicar-me millor
  12345678910

  - Potenciar el moviment, l’expressió corporal, el ritme i coordinació corporal
  12345678910

  - Conèixer-me més a mi mateix/a
  12345678910

  - Estar més actiu/va, tenir més motivació i interès per les coses
  12345678910

  - Millorar l’autoestima
  12345678910

  - Augmentar la motivació pel canvi personal
  12345678910

  - Relacionar-me amb els altres
  12345678910

  - Sentir-me part d’un grup cohesionat
  12345678910

  - Millorar l’atenció, concentració, raonament, memòria,...
  12345678910

  --------------------------------------------
  Manteniment de la confidencialitat del què explico en el grup
  12345678910
  --------------------------------------------
  Relació amb l’equip terapèutic
  12345678910
  --------------------------------------------
  Puntualitat i assistència regular del professional al grup
  12345678910
  --------------------------------------------
  L’horari i durada de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  La varietat dins de l’activitat
  12345678910
  --------------------------------------------
  Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
  12345678910
  --------------------------------------------
  Suggeriments i propostes per a millorar l’activitat


  Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.