Puntua del 0 al 10 (0 igual a molt deficient i 10 com a immillorable) el teu grau de satisfacció amb el grup pel què fa als següents aspectes:
--------------------------------------------
Adequació del funcionament i objectius de l’activitat a les teves necessitats
12345678910
--------------------------------------------
La planificació/organització de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
L’assistència en aquesta activitat t’ha ajudat a millorar en:

- Poder expressar i transformar les emocions, sentiments i pensaments
12345678910

- Potenciar la creativitat i les competències personals
12345678910

- Afavorir la desinhibició (deixar-me anar, perdre la vergonya..)
12345678910

- Comunicar-me millor
12345678910

- Potenciar el moviment, l’expressió corporal, el ritme i coordinació corporal
12345678910

- Conèixer-me més a mi mateix/a
12345678910

- Estar més actiu/va, tenir més motivació i interès per les coses
12345678910

- Millorar l’autoestima
12345678910

- Augmentar la motivació pel canvi personal
12345678910

- Relacionar-me amb els altres
12345678910

- Sentir-me part d’un grup cohesionat
12345678910

- Millorar l’atenció, concentració, raonament, memòria,...
12345678910

--------------------------------------------
Manteniment de la confidencialitat del què explico en el grup
12345678910
--------------------------------------------
Relació amb l’equip terapèutic
12345678910
--------------------------------------------
Puntualitat i assistència regular del professional al grup
12345678910
--------------------------------------------
L’horari i durada de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
La varietat dins de l’activitat
12345678910
--------------------------------------------
Quin seria el teu grau de satisfacció general amb aquesta activitat?
12345678910
--------------------------------------------
Suggeriments i propostes per a millorar l’activitat


Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.