(19, 26 de febrer i 5 de març de 2021)

APRENDRE A ESTAR SOL

– Primer millorar l’estat d’ànim si està baix.
– No és el mateix estar sol que sentir-se sol. 
– Estar bé amb un mateix, fer coses per mi, etc. Ajuda a no sentir-se sol.
– Ajustar expectatives.
– Autonomia emocional pot ser una protecció en les relacions de dependència emocional.

CONTROLAR LES EMOCIONS

– Les emocions extremes ens controlen a nosaltres. 
– És important deixar temps perquè les emocions tendeixin a centrar-se. Així poder-les controlar i reflexionar el que està passant. 
– Posar distància per ser més objectiu.
– Hi ha persones que necessiten controlar més les situacions.